KONTAKT
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt.: 7:00-15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łańcucie z Filią w Rakszawie
ul. Piłsudskiego 70/3
37–100 Łańcut
Tel/Fax (017) 225-83-51
Email: sdslancut@onet.pl
Licznik odwiedzin
image_pdfimage_print

Zasady funkcjonowania

Klub Samopomocy  przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które zostały zakwalifikowane do udziału w zajęciach wspierająco – aktywizujących prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy  oczekujących  na przyjęcie oraz byłych  uczestników Domu.

Zakres usług świadczonych w Klubie samopomocy obejmuje specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami, o których mowa w art. 51.1 ust 4 ustawy o pomocy społecznej i obejmuje usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji);
 • interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną;
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów);
 • wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku);
 • pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe);
 • usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego);

Usługi, o których mowa są świadczone w formie  treningów umiejętności:

 • trening funkcjonowania w życiu codziennym
 • trening umiejętności społecznych,
 • trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 •   trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

oraz

 • terapię zajęciową
 • rozmowy indywidualne,
 • poradnictwo socjalne, psychologiczne i psychiatryczne.

Udział w zajęciach Klubu Samopomocy jest nieodpłatny.

Każdego uczestnik Klubu przebywający w  Środowiskowego Domu Samopomocy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Klubu Samopomocy.

Termin zajęć klubowych ( dni, godziny) ustala Dyrektor.

Klub mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy:

w Łańcucie przy ulicy Piłsudskiego 70/3 oraz w Rakszawie 325c

Organizacje i zasady funkcjonowania Klubu Samopomocy określa Regulamin.