KONTAKT
GODZINY OTWARCIA
Pon-Pt.: 7:00-15:00
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łańcucie z Filią w Rakszawie
ul. Piłsudskiego 70/3
37–100 Łańcut
Tel/Fax (017) 225-83-51
Email: sdslancut@onet.pl
Licznik odwiedzin
image_pdfimage_print

Przyjęcie nowego uczestnika do naszego Domu odbywa się według określonych zasad:
1) Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS spotyka się z Dyrektorem lub pracownikiem socjalnym Domu, który określa możliwość przyjęcia do ŚDS (czy są wolne miejsca i czy kandydat spełnia warunki formalne).

2) Po uzyskaniu wstępnych informacji kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia, (druki do pobrania na naszej strony internetowej)

3) Wypełnione przez lekarzy zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie do ŚDS, a także orzeczenie o niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania.

4) Po wpłynięciu wniosku do OPS, pracownik socjalny Ośrodka odwiedza kandydata w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.

5) Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie przy ul. Piłsudskiego 70/5

6) Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

7) Po dokonaniu oceny oraz przygotowaniu indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego osobę kieruje się do Domu na czas określony, uzgodniony z Dyrektorem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

8) Dla osób, które nie mogą zostać przyjęte do ŚDS z powodu braku miejsc zostały przygotowane miejsca w Klubie Samopomocy.